Ambasada Republiki Tureckiej W Warszawie Poszukuje Kandydatów Na Stanowisko Kierowcy-recruitment Announcement

Varşova Büyükelçiliği 18.12.2013

Ambasada Republiki Tureckiej w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko kierowcy.

I) WYMAGANIA:

1. Wiek poniżej 46 lat,

2. Wykształcenie minimum podstawowe,

3. Znajomość języka angielskiego,

4. Niekaralność,

5. Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku udokumentowany zaświadczeniem lekarskim (wymagane tylko od kandydatów przyjętych do pracy)

6. Prawo jazdy kategorii C lub C1.

II) WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Oświadczenie kandydata potwierdzające wolę przystąpienia do egzaminu (powinno zawierać podstawowe dane osobowe, takie jak: adres, numer telefonu, adres e-mail)

2. Życiorys (CV),

3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu,

4. Oryginał lub odpis dyplomu ostatniej ukończonej szkoły,

5. Zaświadczenie o niekaralności,

6. 1 aktualna kolorowa fotografia.

7. Referencje z poprzednich miejsc pracy.

8. Dokument z wykazem dotychczasowych mandatów drogowych.


III) TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty przyjmowane są drogą pocztową (ul. Malczewskiego 32 02-622, Warszawa) lub elektroniczną (embassy.warsaw@mfa.gov.tr) oraz osobiście (w dni robocze w godzinach 09.00 – 17.00) do dnia 27 grudnia 2013r.

Ambasada Republiki Tureckiej w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie w terminie dokumentów wysłanych drogą pocztową.

IV) ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ww. stanowisko zostaną powiadomieni o dokładnej dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Monday - Friday

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Consular Section: Walk-in hours: 09:30-12:00, Telephone inquiries: 14:00-16:30,
Telephone: +48 22 854 61 11

1/1/2018 1/1/2018 New Year's Day
5/1/2018 5/1/2018 Labour Day
5/3/2018 5/3/2018 Constitution Day
5/31/2018 5/31/2018 Corpus Christi
6/15/2018 6/15/2018 Ramadan Festival
8/15/2018 8/15/2018 Polish Army Day
8/21/2018 8/21/2018 Eid
10/29/2018 10/29/2018 National Day
11/1/2018 11/1/2018 All Saint's Day
11/11/2018 11/11/2018 Independence Day
12/25/2018 12/26/2018 Christmas Day