Honorary Consulate General Of Turkey In Krakow

Varşova Büyükelçiliği 10.03.2017

The Embassy of the Republic of Turkey in Warsaw has received a notification on Orient Culture Days to be held in Cracow between 11th

and 12th March 2017. The institution inviting for this event is allegedly the Honorary Consulate of the Republic of Turkey in Cracow. The Embassy of the Republic in Warsaw wishes to inform that the Honorary Consulate of the Republic of Turkey in Cracow has been closed and to point out that both the Embassy itself and Turkish consular posts on the territory of the Republic of Poland are not linked with the above-mentioned cultural event whatsoever.

Please find below an up-to-date list of Turkish consular posts on the territory of the Republic of Poland:

1/ CONSULAR SECTION OF THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY IN WARSAW

ul. Rakowiecka 19

02-517 Warszawa

Telefon: (22) 854 61 11

Fax: (22) 646 43 25

Website: warsaw.emb.mfa.gov.tr/

2/ CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF TURKEY IN GDAŃSK

ul. Podwale Staromiejskie 104/1, 80-844 Gdańsk

Telephone: (58) 71 85 878

Website: www.konsulhonorowyturcji.pl

3/ CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF TURKEY IN POZNAŃ

ul. Stary Rynek 78/79 (Pałac Działyńskich), 61-772 Poznań

Telephone: (61) 894 54 04

Fax: (61) 894 54 05


Do Ambasady Republiki Turcji w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o Dniach Kultury Orientalnej w dniach 11-12 marca b.r. w Krakowie. Instytucją zapraszającą na to wydarzenie jest jakoby Konsulat Honorowy Republiki Turcji w Krakowie. Ambasada Republiki Turcji w Warszawie pragnie poinformować, że Konsulat Honorowy Republiki Turcji w Krakowie został zamknięty oraz podkreślić, że zarówno sama Ambasada jak i tureckie placówki konsularne na terenie RP nie są w żaden sposób powiązane z wyżej wymienionym wydarzeniem.

Poniżej zamieszczamy aktualną listę tureckich placówek konsularnych na terenie RP:

1/ DZIAŁ KONSULARNY AMBASADY REPUBLIKI TURCJI W WARSZAWIE

ul. Rakowiecka 19

02-517 Warszawa

Telefon: (22) 854 61 11

Fax: (22) 646 43 25

Strona internetowa: warsaw.emb.mfa.gov.tr

2/ KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI TURCJI W GDAŃSKU

ul. Podwale Staromiejskie 104/1, 80-844 Gdańsk

Telefon: (58) 71 85 878

Strona internetowa: www.konsulhonorowyturcji.pl

3/ KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI TURCJI W POZNANIU

ul. Stary Rynek 78/79 (Pałac Działyńskich), 61-772 Poznań

Telefon: (61) 894 54 04

Fax: (61) 894 54 05


Monday - Friday

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Consular Section: Walk-in hours: 09:30-12:00, Telephone inquiries: 14:00-16:30,
Telephone: +48 22 854 61 11

1/1/2018 1/1/2018 New Year's Day
5/1/2018 5/1/2018 Labour Day
5/3/2018 5/3/2018 Constitution Day
5/31/2018 5/31/2018 Corpus Christi
6/15/2018 6/15/2018 Ramadan Festival
8/15/2018 8/15/2018 Polish Army Day
8/21/2018 8/21/2018 Eid
10/29/2018 10/29/2018 National Day
11/1/2018 11/1/2018 All Saint's Day
11/11/2018 11/11/2018 Independence Day
12/25/2018 12/26/2018 Christmas Day