Nabór Na Stanowisko Kucharza - Recruitment Announcement

Varşova Büyükelçiliği 19.11.2013

Egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów

Ambasada Republiki Tureckiej w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko kucharza. Nabór odbędzie się na podstawie egzaminu sprawdzającego przygotowanie zawodowe kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

I) WYMAGANIA:

1. Wiek poniżej 46 lat,

2. Wykształcenie minimum podstawowe,

3. Niekaralność,

4. Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku udokumentowany zaświadczeniem lekarskim (wymagane tylko od kandydatów przyjętych do pracy)

5. Uregulowany stosunek do służby wojskowej lub dokument potwierdzający zwolnienie ze służby wojskowej (w przypadku mężczyzn),

6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.

II) WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Oświadczenie kandydata potwierdzające wolę przystąpienia do egzaminu (powinno zawierać podstawowe dane osobowe, takie jak: adres, numer telefonu, adres e-mail)

2. Życiorys (CV),

3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu,

4. Oryginał lub odpis dyplomu ostatniej ukończonej szkoły,

5. Zaświadczenie o niekaralności,

6. 1 aktualna kolorowa fotografia.


III) EGZAMIN:

Egzamin sprawdzający kwalifikacje zawodowe oraz rozmowa odbędą się w dniach 25-29 listopada 2013r. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ww. stanowisko zostaną powiadomieni o dokładnej dacie i godzinie egzaminu.

IV) TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty przyjmowane są droga pocztową (ul. Malczewskiego 32 02-622, Warszawa) lub elektroniczną (embassy.warsaw@mfa.gov.tr) oraz osobiście (w dni robocze w godzinach 09.00 – 17.00) do dnia 22 listopada 2013r.

Ambasada Republiki Tureckiej w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie w terminie dokumentów wysłanych drogą pocztową.

Monday - Friday

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Consular Section: Walk-in hours: 09:30-12:00, Telephone inquiries: 14:00-16:30,
Telephone: +48 22 854 61 11

1/1/2018 1/1/2018 New Year's Day
5/1/2018 5/1/2018 Labour Day
5/3/2018 5/3/2018 Constitution Day
5/31/2018 5/31/2018 Corpus Christi
6/15/2018 6/15/2018 Ramadan Festival
8/15/2018 8/15/2018 Polish Army Day
8/21/2018 8/21/2018 Eid
10/29/2018 10/29/2018 National Day
11/1/2018 11/1/2018 All Saint's Day
11/11/2018 11/11/2018 Independence Day
12/25/2018 12/26/2018 Christmas Day