Press Release From The Embassy Of The Republic Of Turkey In Warsaw

Varşova Büyükelçiliği 14.12.2016

PRESS RELEASE FROM THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY IN WARSAW

Turkish Embassy in Warsaw would like to express its gratitude to all those who expressed their sympatyh andcondolences following the terrible terrorist attacks perpetretad in Istanbul last Saturday evening.

Several dignitaries, political figures, bureaucrats, members of academia, media etc. as well as citizens from Poland, and also members of the diplomatic community expressed their solidarity with Turkey and with the families of the victims, through diverse means and by signing the book of condolences at the Embassy.

These ruthless bomb attacks in Istanbul caused the loss of 44 people so far, among them 8 civilians and 36 police officials. Number ofwounded is 166 and several of them still in critical condition.

The responsibility for the attacks were assumed by TAK. PKK uses this alias, as a tactical instrument, in its acts of terror, particularly in city centers when there are civilian massacres.

Turkey is combatting all kinds of terrorism and terrorist organizations, including PKK/PYD/YPG, DEASH and DHKP/C. They are committing heinous crimes, indiscriminately murdering people and causing material damage. The bomb attacks of these organizations in 2016 took lives of 282 innocent people and left hundreds of people wounded.

We are grateful to Poland for the full solidarity shown with regards to these atrocities. Indeed, the terrorist threat can only be faced effectively through genuine international cooperation and solidarity.

Polish translation of the Press Release from the Embassy of the Republic of Turkey in Warsaw is as follows;

OŚWIADCZENIE PRASOWE AMBASADY REPUBLIKI TURCJI W WARSZAWIE.


Ambasada Turcji w Warszawie pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy przekazali kondolencje w związku ze straszliwymi atakami terrorystycznymi, które miały miejsce w Stambule w ubiegłą sobotę wieczorem.

Przedstawiciele władz, politycy, urzędnicy, przedstawiciele świata nauki, środków masowego przekazu itd., oraz zwykli obywatele polscy, jak również członkowie społeczności dyplomatycznej w różny sposób, w tym poprzez wpis w księdze kondolencyjnej wyłożonej w Ambasadzie, wyrazili swoją solidarność z Turcją, a także z rodzinami ofiar.

Jak dotychczas w wyniku tych nikczemnych zamachów bombowych w Stambule śmierć poniosły 44 osoby, w tym 8 cywilów i 36 funkcjonariuszy policji. Liczba rannych wynosi 166 osób; stan niektórych z nich jest w dalszym ciągu krytyczny.

Do zamachów przyznała się organizacja TAK. PKK używa tej alternatywnej nazwy jako swojego taktycznego narzędzia do dokonywania aktów terroru, szczególnie wobec ludności cywilnej w centrach miast.

Turcja prowadzi walkę z wszelkimi przejawami terroryzmu oraz wszystkimi organizacjami terrorystycznymi, w tym z PKK/PYD/YPG, DAESH (ISIS) i DHKP-C, które popełniają okrutne zbrodnie, mordują ludzi i powodują straty materialne. W 2016 roku w wyniku zamachów bombowych zorganizowanych przez te ugrupowania śmierć poniosły 282 niewinne osoby, a kilkaset osób zostało rannych.

Jesteśmy wdzięczni Polsce za okazanie solidarności w obliczu tych zbrodni. Skuteczne stawianie czoła zagrożeniu terrorystycznemu jest tak naprawdę możliwe jedynie dzięki autentycznej solidarności i współpracy międzynarodowej.

Monday - Friday

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Consular Section: Walk-in hours: 09:30-12:00, Telephone inquiries: 14:00-16:30,
Telephone: +48 22 854 61 11

1/1/2019 1/1/2019 New Year's Day
4/22/2019 4/22/2019 Easter Monday
5/1/2019 5/1/2019 Labour Day
5/3/2019 5/3/2019 Constitution Day
6/4/2019 6/4/2019 Ramadan Festival
6/20/2019 6/20/2019 Corpus Christi
8/15/2019 8/15/2019 Polish Army Day
10/29/2019 10/29/2019 National Day
11/1/2019 11/1/2019 All Saint's Day
11/11/2019 11/11/2019 Independence Day
12/25/2019 12/26/2019 Christmas